Dokumenty

Změna rozsahu docházky do ŠD

  Základní škola a Mateřská škola Hradec, Hradec 105, 332 11 Hradec     Změna rozsahu docházky do školní družiny       Příjmení a jméno žáka:__________________________________________  třída_______       den odpolední provoz...

Závazné odhlášení ze školní družiny

  Základní škola a Mateřská škola Hradec, Hradec 105, 332 11Hradec     Odhlášení ze školní družiny Příjmení a jméno žáka:……….           …………………………………………………………………………………................. Třída: ……………………………….. Trvalé bydliště:...

Přihláška do ŠD v době konání školních prázdnin

  Základní škola a Mateřská škola Hradec, Hradec 105, 332 11 Hradec     Závazná přihláška do školní družiny v době konání školních prázdnin ve školním roce 2018/2019 Příjmení a jméno žáka:__________________________________________  třída:_______________________ Přihlašuji svého...

Vzdělávací program školní družiny pro rok 2018/2019

  Základní škola a Mateřská škola Hradec, okres Plzeň – jih, Hradec 105, 332 11 Hradec u Stoda Email: hradeczs@volny.cz; telefon: 606 959 443     Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Příloha ke školnímu řádu č.j. ZŠMŠH48/2016     Vzdělávací program...

Směrnice pro stanovení podmínek platby za školní družinu

  Základní škola a Mateřská škola Hradec Směrnice pro stanovení podmínek úplaty za využívání služeb školní družiny       Výše úplaty:            70,- Kč za každý započatý měsíc na účet...

Žádost o uvolnění žáka ze ŠD

  Základní škola a Mateřská škola Hradec Tel. školní družiny: 776 542 266, 737 000 717   Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny Jméno a příjmení dítěte:   Třída:   Datum uvolnění:   Hodina uvolnění:   Od této doby přebírám za své dítě plnou právní...

Přihláška do družiny

Přihláška do družiny 2018-19.docx 

Záznamy: 1 - 8 ze 8