Dokumenty

VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY - k nahlédnutí na Obecním úřadě, nebo u ředitelky školy

DODATEK č. 1 k volebnímu řádu dodatek vol. řádu.docx (15139)

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY Jednací_řád_ŠR.docx (18548)