Zástupci a členové

Složení školské rady platné od 16.11. 2017, nejdéle do 31.12.2020

Zastoupení:

Za školu:

Ing. Dana Hájková, zároveň zapisovatelka ŠR

Za zřizovatele:

Václava Svozilová, zároveň předsedkyně ŠR

Za rodiče:

Anna Procházková