1. ročník

Prvouka

 • Podzim - podzim v přírodě, v zahradě, zvířata na podzim, podzimní měsíce
 • Škola a třída, hodina, přestávka
 • Cesta do školy, dopravní značky - správné vybarvení a význam   
 • jednotlivých dopravních značek
 • Členové rodiny, vztahy v rodině, domácí mazlíčci
 • Ovoce a zelenina - rozlišení, poznávání ovoce a zeleniny
 • Zima - příroda v zimě, zimní sporty, zimní svátky
 • Hygiena, hygienické potřeby, význam
 • Zdravá výživa - zásady, zdravá svačina, jídelníček

 

Český jazyk

 • ústně abeceda
 • písmena A, E, I, O, U, M, S, L, P - psát psace i tiskace, malá i velká forma
 • Spojování do slabik - např. po, mi, se, pa, la, atd. z písmen, která umí

 

Matematika

 • Počet do 6ti
 • sčítání a odčítání v oboru do 6ti
 • geometrické tvary - poznávání trojúhelník, čtverec, odbélník, kruh
 • porovnávání čísel do 6, větší, menší, rovná se
 • slovní úlohy
 • geometrikcé pojmy - vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, hned před, hned za