ABECEDA

Náš velký úkol - abeceda. Nejprve jen velká tiskací písmena, vědět bez zaváhání, které písmeno je které. Pomůže nám k tomu tabulka v učebnici Český jazyk pro 2. ročník (Fortuna), str. 19.

ScannedImage.jpg (170608)