Celoroční projekt 2015-16

15. 1. 2016

Dnes jsme se s rytířem Velíkem opět vydali za dalším dobrodružstvím. Ve fotogalerii můžete vidět naše výsledky.

 

Celoroční projekt

O POKLAD RYTÍŘE VELÍKA

Naše základní škola se v letošním roce věnuje projektovému vyučování zaměřenému na historii Hradce a blízkého okolí. Projekt se prolíná všemi vyučovacími předměty. Cílem je přiblížit dětem historii jejich rodiště. Průvodcem za Pokladem rytíře Velíka je sovička Bubo. Každý žák si vytvořil svůj vlastní erb, společně s učiteli žáci vytvořili erb školy. Děti získávají za svou šikovnost při vyučování či kamarádské chování drahokam z truhly s pokladem. Na konci školního roku děti získají pergamen a budou pasovány při příležitosti školní besídky na rytíře a rytířky. Kdo získá nejvíce vzácných kamenů, bude obdarován...