Dobrovolný úkol

 

Přepiš a doplň i nebo y:

Vel-ký, r-chle, krab-ce, l-ška, m-š-čka, bl-ská se, ml-n, v-n-ce, s-sel, b-dl-me, p-škoty, brz-, p-tel, sl-b, načep-řený, v-soký, kl-dně, hb-tý, os-ka.