Družina 2015-16

V naší Základní škole provozujeme ve školním roce 2015/2016 pouze odpolední školní družinu. Ranní družinu řešíme v případě nutnosti a po domluvě s vychovatelkou ŠD od 6.45 do 7.30 v budově MŠ, Hradec 139 formou dohledu, který vykonávají pedagogové MŠ  a odpolední družinu vede paní vychovatelka Adéla Slánková.

Ranní provoz: od 6.45 do 7.30 v MŠ po domluvě

Odpolední provoz: 11.30 - 15.30 hodin

 

Každý den mají žáci vymyšlenou nějakou zajímavou činnost, na které se na začátku školního roku společně domluvili.

 

Aby nebyla narušena činnost ŠD, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto časy:

13.00 - 13.15 ve školní jídelně v budově MŠ, ve středu ve školní jídelně v budově MŠ 12.00 - 12.30 hodin

14.30 - 15.30 v ŠD v budově ZŠ

 

V případě, že rodiče chtějí, aby děti odcházely v jiný čas, než mají uvedeno v zápisovém lístku u paní vychovatelky, je možné, aby odcházely samy od MŠ, a nebo tuto skutečnost musí rodiče nahlásit o den dříve.

 

Mgr. Eva Auerveková, ředitelka školy