Kroužky 2015-16

Zájmové kroužky budou probíhat od října do května, pod záštitou DDM Stod.

V letošním roce 2015/2016 nabízíme:

Angličtina - od 1. ročníku, pondělí od 13.30 do 14.30, vede Mgr. Bouchal, cena 300,- Kč za rok

Keramika - povede p. Paulinyová - Koláčková, 1x za 14 dní, ve středu od 16.00 do 17.30 hodin, cena 500,- Kč za rok. Jednorázová návštěva kroužku pro dospělého činí 80Kč a pro dítě 40Kč/lekci. Kroužek bude otevřen v případě zájmu aspoň 10 dětí.

 

Kroužky budou otevřeny v případě přihlášení 7 a více dětí.

 

Kroužek KERAMIKA

Od 7. října 2015 funguje v naší základní škole kroužek Keramiky pod odborným vedením p. Paulínyové. Scházíme se 1x za 14 dní. Kromě přihlášených dětí mohou v případě zájmu jednorázově navštívit náš kroužek i dospělí či děti. Zde najdete termíny jednotlivých schůzek:

4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12. 2015, 6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 22. 6. 2016. V případě změny budou informace vyvěšeny na webových stránkách či na vývěsce u ZŠ Hradec.

 

 

Takto probíhají naše schůzky a keramické tvoření