Závazné odhlášení ze školní družiny

 

Základní škola a Mateřská škola Hradec,

Hradec 105, 332 11Hradec

 

 

Odhlášení ze školní družiny

Příjmení a jméno žáka:……….           ………………………………………………………………………………….................

Třída: ………………………………..

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………….………………………………………..

Žák je odhlášen ze ŠD ode dne………………….….. 

 

 


 


datum……………………             podpis zákonného zástupce………………………………………..………