Přihláška do ŠD v době konání školních prázdnin

 

Základní škola a Mateřská škola Hradec, Hradec 105, 332 11 Hradec

 

 

Závazná přihláška do školní družiny v době konání školních prázdnin

ve školním roce 2018/2019

Příjmení a jméno žáka:__________________________________________ 

třída:_______________________

Přihlašuji svého syna/dceru do školní družiny v době konání :*  …………………… prázdnin

Rozsah docházky žáka v době školních prázdnin:** 

 

den

příchod

odchod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

V Hradci dne _________________ podpis zákonného zástupce:_______________________ 

* Vhodnou možnost označte. ** Vyplňte.