Školní vzdělávací program školní družiny, vnitřní řád ŠD