Třídní aktiv v 1 - 2. třídě

Ve středu 27. 11. proběhl v Základní škole třídní aktiv žáků 1. - 5. tříd.

Na programu byl zejména prospěch a chování dětí, dále pak organizace následujícího měsíce.

V 1. třídě začínají děti od pondělí 2. 12. psát perem a dostanou svoji první písanku. Do Vánoc zvládneme ještě písmeno P, U a I. A tím ukončíme práci v Živé abecedě. Během ledna budeme všechna doposud naučená písmena opakovat, spojovat do slabik a slov a začneme pracovat se Slabikářem.

2. ročník se bude věnovat procvičování všech písmen abecedy, zejména psací podobě. Dále pak nás čeká procvičování tvrdých a měkkých souhlásek a psaní ů, ú.

Dále se upozornilo na přílohu Školního řádu, která se týká hodnocení chování dětí a zejména se upozornilo na možné postihy v případě porušení.

Tato příloha je k nahlédnutí v ZŠ u ředitelky školy.