Události 2015

Studenti na praxi

V týdnu od 12. do 16. ledna navštěvovali naši Základní školu a Mateřskou školu studenti 1. ročníku VOŠ zdravotnické Plzeň studující obor Diplomovaný zdravotnický záchranář slečna Marcela Javorská a Jan Lukeš. Oba studenti byli velmi šikovní, tolerantní a děti je měly moc rády. Studenti si pro děti připravili perfektní ukázku nehody, před níž nejprve vysvětlili dětem, jak by měli postupovat, jak se zachovat, kam zavolat v případě nutnosti a jak poskytnout první pomoc. Studenti si také vyzkoušeli vést hodinu tělesné a výtvarné výchovy. Celý týden byl přínosem jistě pro obě strany a budeme rádi, pokud nás v budoucnu přijdou opět navštívit.

 

Noví spolužáci

18.01.2015 21:22
Do třetího ročníku nám od nového roku přibyli 2 noví kluci a jedna holčička a stávají se našimi platnými kamarády a spolužáky. Tím pádem máme ve třetím ročníku celkem 6 chlapců a jednu dívku. Ve škole máme nyní 22 žáků.

Nový kamarád pro děti

18.01.2015 21:19
Nově nám přibyl do školy zvířecí kamarád Bobík. Je to morče, převážně rezavé barvy. Fotku dodáme později.

Nová paní učitelka

18.01.2015 21:15 Od 12. ledna se stala novou třídní učitelkou Mgr. Zuzana Frýbortová. Paní učitelka má odpovídající kvalifikaci - vystudovaný 1. stupeň pro ZŠ, dvouleté studium Speciální pedagogiky. Vyučuje matematiku, čeksý jazyk, výtvarnou výchovu a prvouku. Také hudební výchovu.