Výsledky zápisu

Přijatí žáci pro školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Hradec, příspěvková organizace, rozhodla na základě zákona č. 561/2004 Sb., ve znění  pozdějších předpisů, o přijetí žáků s následujícími registračními čísly:

 

 1/2014         

 2/2014         

 3/2014         

 4/2014

 5/2014

 6/2014

 7/2014

 8/2014

 9/2014

10/2014

11/2014

Žáci s těmito registračními čísly jsou přijati k základnímu vzdělávání do 1. ročníku na šk. rok 2014/2015 v ZŠ a MŠ Hradec.

 

 

Dne: 7. 2. 2014                                                            Mgr. E. Auerveková

                                                                                  ředitelka školy