Žádost o uvolnění žáka ze ŠD

 

Základní škola a Mateřská škola Hradec

Tel. školní družiny: 776 542 266, 737 000 717

 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Jméno a příjmení dítěte:

 

Třída:

 

Datum uvolnění:

 

Hodina uvolnění:

 

Od této doby přebírám za své dítě plnou právní zodpovědnost.

 

Datum:                                                           Podpis zákonného zástupce:

 

Podpis vychovatelky:

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Hradec

Tel. školní družiny: 776 542 266, 737 000 717

 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Jméno a příjmení dítěte:

 

Třída:

 

Datum uvolnění:

 

Hodina uvolnění:

 

Od této doby přebírám za své dítě plnou právní zodpovědnost.

 

Datum:                                                           Podpis zákonného zástupce:

 

Podpis vychovatelky:

 

 

 

 

 

 

 


Základní škola a Mateřská škola Hradec

Tel.: 737 000 717

 

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Jméno a příjmení dítěte:

 

Třída:

 

Datum uvolnění:

 

Hodina uvolnění:

 

Od této doby přebírám za své dítě plnou právní zodpovědnost.

 

Datum:                                                           Podpis zákonného zástupce:

 

Podpis vychovatelky: