Změna rozsahu docházky do ŠD

 

Základní škola a Mateřská škola Hradec,

Hradec 105, 332 11 Hradec

 

 

Změna rozsahu docházky do školní družiny

 

 

 

Příjmení a jméno žáka:__________________________________________  třída_______

 

 

 

den

odpolední provoz ŠD:

Žák odchází  :

od - do

sám(S)

v doprovodu(D)

pondělí

 

 

 

úterý

 

 

 

středa

 

 

 

čtvrtek

 

 

 

pátek

 

 

 

 

 

 

Změna rozsahu vzdělávání od data:_________________________________________

 

podpis zákonných zástupců:_______________________________________________