Soutěže 2017/2018

Okresní kolo v přespolním běhu
Školní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek
Školní kolo v recitační soutěži
Pythágoriáda
Matematický klokan

Soutěže 2016/2017

Krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek
Okresní kolo recitační soutěže
Pythagoriáda
Matematický klokan