Den Země
 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na rok 2019 - 2020 je zveřejněno pod záložkou MŠ.

Platby stravné a školka květen 2019.pdf 
 
Základní škola má volné kapacity k přijetí nových žáků. Bližší informace získáte u vedení školy.
 

Kontakt

 
vedení ZŠ a MŠ Mgr. Alena Ben Abid
Hradec 105
Hradec u Stoda
332 11

ČR

 

e-mail: hradeczs@volny.cz

mob.: 737 000 717

 

Základní škola: 737 000 717

 

Mateřská škola: 606 218 201  

Hradec 139 

332 11

 

Platby a stravné

Č.Ú.: 181929600/0300 u ČSOB

 

 

Asociace Záchranný kruh
www.zachrannykruh.cz

proskoly.cz

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak děti mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Rozvoj rozumových schopností

Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Na ty se v běžných hodinách kvůli vysokému počtu žáků ve třídě a omezenému času často nedostává, ačkoliv jsou nezbytnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí školních povinností. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Procvičování znalostí do školy

Testy mohou žáci libovolně využívat nejen ve škole, ale i doma na svých počítačích. S rozšířením portálu o oblast cizích jazyků a pravopisných cvičení z českého jazyka se z portálu Proškoly.cz stává nový prostor pro každodenní přípravu do školy.