Družina

Vychovatelka: Ing. Dana Hájková

Kontakt: 737 000 717

 

Platbu za družinu proveďte do 30.9.2019 na účet školy pod vlastním variabilním symbolem.

Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD. 

 

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Hradec

 

stanoví

 

výši úhrady za pobyt ve školní družině, a to od 1.9.2019 následovně:

 

při pobytu ve školní družině do oběda ve školní jídelně a následném odchodu

ze školní jídelny ve výši 20,- Kč/měsíc

 

 

při pobytu ve školní družině i v odpoledních hodinách s možností

do 15,30 hodin ve výši 100,- Kč/měsíc.

 

 

V Hradci 31.8.2019                                                                                                                                                                       Mgr. Alena Ben Abid

                                                                                                                                                                                                                                  ředitelka školy