Družina

Vychovatelka: Ing. Dana Hájková

Kontakt: 737 000 717

 

Platbu za družinu proveďte do 28.2.2018 na účet školy pod vlastním variabilním symbolem.

Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD. 

Výši platby upravuje nový předpis, viz níže.

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Hradec

 

mění

 

výši úhrady za pobyt ve školní družině, a to od 1.9.2017 následovně:

 

při pobytu ve školní družině do oběda ve školní jídelně a následném odchodu

ze školní jídelny ve výši 20,- Kč/měsíc

 

 

při pobytu ve školní družině i v odpoledních hodinách s možností

do 15,30 hodin ve výši 100,- Kč/měsíc.

 

 

 

V Hradci 31.8.2017                                                                                                                                                                             Mgr. Irena Gramanová

                                                                                                                                                                                                                                  ředitelka školy