Stravné

25.08.2016 19:59

STRAVNÉ

Stravné se platí na účet školy do 15. v měsíci. Vždy nezapomeňte uvést přidělený variabilní symbol pro lepší identifikaci platby.

č. ú.: 181929600/0300