Výlety a akce školy

25.08.2016 20:01

DŮLEŽITÉ

  • NA  ŠKOLNÍ  AKCE  NENÍ VHODNÉ  DÁVAT  DĚTEM  S  SEBOU  MOBILY  ANI  JINÉ  CENNÉ  VĚCI.
  •  PŘI  VŠECH  AKCÍCH  JSOU  ŽÁCI  POVINNI  KONTROLOVAT SI  SVOJE  VĚCI,  ODPOVĚDNOST  ZA  JEJICH  PŘÍPADNOU ZTRÁTU  NESOU  SAMI.
  • V  PŘÍPADĚ  NEVHODNÉHO  CHOVÁNÍ  ŽÁKA  NA  ŠKOLNÍ  AKCI  BUDOU  INFORMOVÁNI  RODIČE  A  ŽÁK  SE  DALŠÍCH  ŠKOLNÍCH  AKCÍ  ÚČASTNIT  NEBUDE