Domácí vzdělávání podle §41

V naší škole máme jednu žákyni, která se vzdělává doma a dojíždí na přezkoušení jedenkrát za půl roku. Po domluvě s rodiči může s dětmi strávit běžný školní den v naší škole, účastnit se společných akcí.