V současné době se v domácí škole vzdělávají 3 děti, které navštěvují naši školu  jedenkrát měsíčně a každé pololetí dochází na přezkoušení a klasifikaci. Jde o žáky 1., 2. a 5. ročníku.